Kampania promocyjna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa Łódzkiego. Reklama outdoorowa - Billboardy i internet. Sesja zdjęciowa na zlecenie Agencji Reklamowej Eskadra.

Using Format